25 kwietnia 2023

Czy można unieważnić kredyt frankowy po całkowitej spłacie kredytu?

Jeśli posiadasz kredyt powiązany z walutą obcą czyli tzw. „kredyt we frankach” na pewno zastanawiasz się czy warto założyć bankowi sprawę sądową. Każda osoba, która zawarła taką umowę (kredyt indeksowany lub denominowany), która obecnie nadal spłaca kredyt powinna zbadać zapisy umowy kredytowej pod kątem zawarcia w niej klauzul abuzywnych (inaczej zwane postanowieniami niedozwolonymi). Dostrzeżenie w umowie takich zapisów jest dobrym punktem wyjścia do rozważenia rozpoczęcia sprawy sądowej przeciwko bankowi. W wyniku takiej sprawy można uzyskać duże korzyści. Najdalej idącym rozwiązaniem jest tzw. „unieważnienie umowy”. Unieważnienie umowy to jej wyeliminowanie z obrotu prawnego. Jeśli kredytobiorca spłacił już kapitał, nie będzie musiał oddawać bankowi nic więcej.

Wielu kredytobiorców, którzy już spłacili cały kredyt (np. sprzedając kredytowaną nieruchomość) zastanawiają się czy oni też mogą żądać unieważnienia umowy. Kancelaria prowadziła i prowadzi nadal w imieniu swych Klientów także i takie sprawy. To, że konsument dokonał spłaty już całej kwoty zadłużenia nie przekreślać jego szans na podważenie zapisów umowy. W takim przypadku należy w inny sposób sformułować pozew. Nie jest to wtedy pozew o stwierdzenie nieważności umowy lub stwierdzenie nie istnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy, ale pozew o zapłatę. Podstawą żądania zapłaty jest zaś twierdzenie, że umowa frankowa jest nieważna. Banki bardzo często w takich sprawach próbują przekonać sąd, że całkowita spłata kredytu wyklucza kwestionowanie umowy. Argumenty te, w ocenie Kancelarii, nie są prawidłowe. Potwierdzeniem jest ostatni uzyskany przez Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie sygn. akt II C 284/22 (z dnia 21.04.2023 r.) przeciwko ING Bankowi Śląskiemu S.A. Sąd nie podzielił argumentów banku i mimo, że sprawę rozpoczęto już po całkowitej spłacie kredytu Sąd uznał umowę za nieważną i na tej podstawie zasądził na rzecz konsumentów kwoty, którzy te świadczyli tytułem takiej nieważnej umowy (z potrąceniem udostępnionego kapitału).

Nasza kancelaria z sukcesami podejmuje się unieważnienia kredytów frankowych (CHF) w imieniu swoich klientów. Całkowita spłata kredytu nie wyklucza wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi. Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz czy możesz domagać się czegokolwiek od banku, zapraszamy do kontaktu.